"hire musicians" — Słownik kolokacji angielskich

hire musicians kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): muzycy wynajmu
  1. hire czasownik + musician rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    He hired musicians from the village to serenade her.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo