"hire accountants" — Słownik kolokacji angielskich

hire accountants kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): księgowi wynajmu
  1. hire czasownik + accountant rzeczownik
    Luźna kolokacja

    That $15 million would be used to hire 100 more lawyers, accountants and other officials.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo