"hire a team" — Słownik kolokacji angielskich

hire a team kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wynajmij zespół
  1. hire czasownik + team rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    Meanwhile, she hired a team of public relations women to make sure her story was heard.

    Podobne kolokacje: