"highest-ranking woman" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wysoki-ranking kobieta
  1. highest-ranking przymiotnik + woman rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    She is the highest-ranking woman who didn't inherit at least part of her fortune.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo