"high-profile sport" — Słownik kolokacji angielskich

high-profile sport kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): głośny sport
  1. high-profile przymiotnik + sport rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    These are not services for the blue-chip prospects in the most high-profile sports; college coaches know about those players.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo