"high-profile shooting" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): głośne zabójstwo
  1. high-profile przymiotnik + shooting rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The charges against the officers involve many of the most high-profile shootings in the city's recent history.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo