"high-definition picture" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): obraz o dużej rozdzielczości
  1. high-definition przymiotnik + picture rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    That would allow viewers to continue to use their current sets, although only new sets would be able to provide a high-definition picture.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo