"hideous image" — Słownik kolokacji angielskich

hideous image kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): okropny obraz
  1. hideous przymiotnik + image rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The thought, and the hideous images that went along with it, made her go cold all over.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo