"hidden money" — Słownik kolokacji angielskich

hidden money kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): ukryte pieniądze
  1. hidden przymiotnik + money rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    After raping her, the captain asked if she knew of any hidden money.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo