"herein lie" — Słownik kolokacji angielskich

herein lie kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): w niniejszym piśmie kłamać
  1. lie czasownik + herein przysłówek
    Zwykła kolokacja

    Herein lies a difference in styles that could present problems.

    Podobne kolokacje: