"helpless prisoner" — Słownik kolokacji angielskich

helpless prisoner kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): bezsilny więzień
  1. helpless przymiotnik + prisoner rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    It is no will of mine, who am a helpless prisoner and by faith a Christian.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo