"heavy time" — Słownik kolokacji angielskich

heavy time kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): ciężki czas
  1. heavy przymiotnik + time rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    What did I through all that slow and heavy time?

    Podobne kolokacje: