"heavy shooting" — Słownik kolokacji angielskich

heavy shooting kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): ciężkie zabójstwo
  1. heavy przymiotnik + shooting rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    And every night, scores more volunteered to parachute onto the battlefield under heavy antiaircraft shooting.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo