BUSINESS ENGLISH -50%Rabat na roczny kurs tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"heavy bag" — Słownik kolokacji angielskich

heavy bag kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): ciężka torba
  1. heavy przymiotnik + bag rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    I moved in on the heavy bag and worked combinations for five minutes.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo