"heated milk" — Słownik kolokacji angielskich

heated milk kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): podgrzewane mleko
  1. heated przymiotnik + milk rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Add the heated milk to the roux, whisking to prevent lumps, and cook over low heat, stirring constantly, for 15 minutes.

    Podobne kolokacje: