"heat pipe" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "heat pipe" po angielsku

"heat pipe" — Słownik kolokacji angielskich

heat pipe kolokacja
  1. heat rzeczownik + pipe rzeczownik = rurociąg ciepłowniczy, ciepłociąg
    Luźna kolokacja

    Newer revisions, which have a smaller core, do away with the heat pipe and copper base however.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo