NOWY BUSINESS ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieli!Sprawdź

"hear the way" — Słownik kolokacji angielskich

hear the way kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): usłysz droga
  1. hear czasownik + way rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    I don't want her to hear the way we work on him.

    Podobne kolokacje:

podobne do "hear the way" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "hear the way" po polsku — Słownik angielsko-polski

inne