"hear one's plans" — Słownik kolokacji angielskich

hear one's plans kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): słyszeć czyjś plany
  1. hear czasownik + plan rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    He sat up straight, ready to hear her new plan.

    Podobne kolokacje: