ANGIELSKI NA JESIEŃ -40%Zgarnij rabat na roczny kurs!Sprawdź

"hear one's plan" — Słownik kolokacji angielskich

hear one's plan kolokacja
Popularniejsza odmiana: hear one's plans
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): słyszeć czyjś plan
  1. hear czasownik + plan rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    He sat up straight, ready to hear her new plan.

    Podobne kolokacje: