"hear on one's way" — Słownik kolokacji angielskich

hear on one's way kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): słyszeć na czyjś droga
  1. hear czasownik + way rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    I heard a little about those, at Escobar, on my way here.

    Podobne kolokacje: