"hear every way" — Słownik kolokacji angielskich

hear every way kolokacja
Popularniejsza odmiana: hear the way
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): usłysz każda droga
  1. hear czasownik + way rzeczownik
    Luźna kolokacja

    I don't want her to hear the way we work on him.

    Podobne kolokacje:

podobne do "hear every way" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "hear every way" po angielsku — Słownik polsko-angielski

inne