"hear God" — Słownik kolokacji angielskich

hear God kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): usłysz Bóg
  1. hear czasownik + God rzeczownik
    Luźna kolokacja

    One day while grilling food in his backyard he hears God speaking to him.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo