"healthy drink" — Słownik kolokacji angielskich

healthy drink kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zdrowy napój
  1. healthy przymiotnik + drink rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    He picked up his own glass, waved it in ironic salute and took a healthy drink.

    Podobne kolokacje: