"healthcare setting" — Słownik kolokacji angielskich

healthcare setting kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): ustawienie ochrony zdrowia
  1. healthcare rzeczownik + setting rzeczownik
    Luźna kolokacja

    This further discourages them from giving birth in a healthcare setting.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo