"hazy image" — Słownik kolokacji angielskich

hazy image kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zamglony obraz
  1. hazy przymiotnik + image rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    It showed a hazy image of an antiquated restaurant viewed at eye level.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo