"haul waste" — Słownik kolokacji angielskich

haul waste kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): odpady łupu
  1. haul czasownik + waste rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    On the highway outside the city, a caravan of squat trucks is hauling radioactive waste to a dump site.

    Podobne kolokacje: