"haul until" — Słownik kolokacji angielskich

haul until kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): ciągnąć do czasu gdy
  1. haul czasownik + until przyimek
    Bardzo luźna kolokacja

    These three locomotives hauled all traffic through the tunnel until 1908.

    Podobne kolokacje: