"haul toward" — Słownik kolokacji angielskich

haul toward kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): ciągnąć w kierunku
  1. haul czasownik + toward przyimek
    Luźna kolokacja

    Slowly, he began to haul himself back toward the airlock hatch.

    Podobne kolokacje: