BUSINESS ENGLISH -50%.Zgarnij rabat na roczny kurs online!Sprawdź

"haul things" — Słownik kolokacji angielskich

haul things kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): rzeczy łupu
  1. haul czasownik + thing rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    He's looking for some extra help to haul things out of the building.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo