"haul services" — Słownik kolokacji angielskich

haul services kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): łup usługi
  1. haul czasownik + service rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The railway currently operates mainly British Railways Mark 1 for its locomotive hauled services.

    Podobne kolokacje: