"haul ore" — Słownik kolokacji angielskich

haul ore kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): ruda łupu
  1. haul czasownik + Ore rzeczownik
    Luźna kolokacja

    About 1867 Hallidie devised an aerial tram to haul ore down mountain sides.

    Podobne kolokacje: