"haul nets" — Słownik kolokacji angielskich

haul nets kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): siatki łupu
  1. haul czasownik + net rzeczownik
    Luźna kolokacja

    The Puretic power block is a special kind of mechanised winch used to haul nets on fishing vessels.

    Podobne kolokacje: