"haul material" — Słownik kolokacji angielskich

haul material kolokacja
Popularniejsza odmiana: haul materials
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): materiał łupu
  1. haul czasownik + material rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    And because these cars may remain in service for up to 50 years, some older ones could still be hauling hazardous materials until 2039.

    Podobne kolokacje: