"haul loads" — Słownik kolokacji angielskich

haul loads kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): ładunki łupu
  1. haul czasownik + load rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    They no longer had to haul huge loads on small travois.

    Podobne kolokacje: