"haul groceries" — Słownik kolokacji angielskich

haul groceries kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): łup zakupy spożywcze
  1. haul czasownik + grocery rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    But building arm strength isn't important just for looking great, hauling groceries or even doing chores.

    Podobne kolokacje: