"haul grain" — Słownik kolokacji angielskich

haul grain kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zboże łupu
  1. haul czasownik + grain rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    In July 1997, the last train hauled grain from the two remaining elevators.

    Podobne kolokacje: