"haul gasoline" — Słownik kolokacji angielskich

haul gasoline kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): benzyna łupu
  1. haul czasownik + gasoline rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Ceased these missions on 16 September 1944 to haul gasoline to advancing mechanized forces in France and Belgium.

    Podobne kolokacje: