"haul fuel" — Słownik kolokacji angielskich

haul fuel kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): łup paliwo
  1. haul czasownik + fuel rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    "They put a lot of pressure on you," said Rick Strain, who hauls fuel for a living.

    Podobne kolokacje: