"haul food" — Słownik kolokacji angielskich

haul food kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): łup jedzenie
  1. haul czasownik + food rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    It took three hours to haul food and water from the storage site.

    Podobne kolokacje: