"haul firewood" — Słownik kolokacji angielskich

haul firewood kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): drewno na opał łupu
  1. haul czasownik + firewood rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    But when the weather cools, it uses its truck to haul firewood.

    Podobne kolokacje: