"haul dirt" — Słownik kolokacji angielskich

haul dirt kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): brud łupu
  1. haul czasownik + dirt rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The rest of us haul dirt, fidget, speculate, play chess, and crank a good deal.

    Podobne kolokacje: