"haul debris" — Słownik kolokacji angielskich

haul debris kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): szczątki łupu
  1. haul czasownik + debris rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Donors are offering anything and everything, including trucks to haul debris, massage treatment, grief counseling, strollers and pianos.

    Podobne kolokacje: