"haul around" — Słownik kolokacji angielskich

haul around kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): ciągnij wokół
  1. haul czasownik + around przyimek
    Zwykła kolokacja

    There's a picture of him hauling kids around that place at the end, isn't there?

    Podobne kolokacje: