"haul ammunition" — Słownik kolokacji angielskich

haul ammunition kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): amunicja łupu
  1. haul czasownik + ammunition rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Barges hauling war supplies and ammunition through Bonneville Lock were a common sight.

    Podobne kolokacje: