"haul along" — Słownik kolokacji angielskich

haul along kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): ciągnij wzdłuż
  1. haul czasownik + along przyimek
    Luźna kolokacja

    She was hauling along a lovely young maiden with a rope around her neck.

    Podobne kolokacje: