"hated woman" — Słownik kolokacji angielskich

hated woman kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): znienawidzona kobieta
  1. hated przymiotnik + woman rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    You're the most hated woman in the West," Senator Marshall said.

    Podobne kolokacje:

podobne do "hated woman" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "hated woman" po angielsku — Słownik polsko-angielski

rzeczownik