"hardworking woman" — Słownik kolokacji angielskich

hardworking woman kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): hardworking kobieta
  1. hardworking przymiotnik + woman rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Andy is a hardworking young woman who supports her mother and sister after the death of their father.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo