"hardly drink" — Słownik kolokacji angielskich

hardly drink kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): ledwie napój
  1. drink czasownik + hardly przysłówek
    Bardzo luźna kolokacja

    She had been eating organic food for years, never smoked, hardly drank, and was on her way to finishing an advanced degree in public health.

    Podobne kolokacje: