"hard-earned money" — Słownik kolokacji angielskich

hard-earned money kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): ciężko zapracowany pieniądz
  1. hard-earned przymiotnik + money rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    She wondered: Was it especially hard-earned money put into the company?

    Podobne kolokacje:

podobne do "hard-earned money" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "hard-earned money" po angielsku

czasownik
przymiotnik
rzeczownik
hard money = twarda waluta (pieniądz o wysokim stopniu zaufania) +1 znaczenie

powered by  eTutor logo