"happy picture" — Słownik kolokacji angielskich

happy picture kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): szczęśliwy obraz
  1. happy przymiotnik + picture rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    People say, 'Why don't you paint some happy pictures?'

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo